INFORMACIJA APIE ĮMONĘ


European Pallet Association e.V.

 

Buveinė ir pašto adresas:

European Pallet Association e.V.

Wahlerstraße 28

40472 Düsseldorf

 

Kontaktiniai duomenys:

Tel.: +49 211 98 480 48 - 0

Faks.: +49 211 98 480 48 - 48

El. paštas: info@epal-pallets.org

Interneto svetainė: www.epal.eu

 

Atstovas:

Dirk Hoferer, Jarek Maciążekr (Prezidentas, Valdybos pirmininkas)

 

Susivienijimo registras:

Diuseldorfo pirmosios instancijos teismas

VR 11386

 

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas:

PVM kodas: DE 813736477

Įmonės kodas:

337/5934/1578

 

Už turinį atsakingas asmuo (pagal VTS 55 str. 2 d.):

(Referentė žiniasklaidai)

 

 

Nuotraukos:

„European Pallet Association e.V.“

 

Koncepcija, apipavidalinimas

„Ekom GmbH“

 

Teisinės nuorodos

„European Pallet Association e.V.“ interneto puslapyje pateikiamas „European Pallet Association e.V.“ informacinis pasiūlymas. Prieigos prie „European Pallet Association e.V.“ interneto svetaine ir naudojimosi ja rizika tenka naudotojui. Teisinės konsultacijos neteikiamos. Visa teisinė ir kitokia informacija bei rekomendacijos yra neprivalomos.

 

„European Pallet Association e.V.“ interneto puslapio turinys

„European Pallet Association e.V.“ šių interneto puslapių turinį parengia ypač kruopščiai ir rūpinasi, kad jis būtų reguliariai atnaujintas. Duomenys yra neprivaloma bendroji informacija ir individualios konsultacijos nepakeičia. „European Pallet Association e.V.“ neteikia garantijų, kad šiuose puslapiuose esanti informacija bus naujausia, teisinga ir išsami bei kad bus visada užtikrinta sklandi prieiga.

 

Kitų transliuotojų turiniai

„European Pallet Association e.V.“ interneto puslapyje gali būti pateikiamos kitų transliuotojų nuorodos (saitai). Rinkdamasi saitus, „European Pallet Association e.V.“ atsižvelgia į kitų transliuotojų patikimumą. Kadangi interneto puslapių turinys yra dinamiškas ir nuolat jį tikrinti yra neįmanoma, „European Pallet Association e.V.“ neprisiima atsakomybės už kitų transliuotojų interneto puslapių turinį. „European Pallet Association e.V.“ nepasisavina kitų transliuotojų interneto puslapių turinio. Paspaudę saitą, išeisite iš „European Pallet Association e.V. “ informacinio pasiūlymo. Sužinojusi, kad kitų transliuotojų interneto puslapių turinyje yra teisės pažeidimų, „European Pallet Association e.V.“ saitą iš karto pašalins.

Kitų transliuotojų interneto puslapių turiniui gali galioti kitos teisinės nuostatos, ypač duomenų apsaugai.

 

Autorių ir gretutinių teisių apsaugos teisės

Šiame interneto puslapyje paskelbtiems turiniams galioja Vokietijos autorių ir gretutinių teisių apsaugos teisė. Bet kokiam pagal Vokietijos autorių ir gretutinių teisių apsaugos teisę neleidžiamam panaudojimui reikia išankstinio raštiško transliuotojo arba atitinkamo teisių turėtojo sutikimo. Ypač tai galioja turinio duomenų bazėse arba kitose elektroninėse laikmenose bei sistemose dauginimui, tvarkymui, vertimui, išsaugojimui, apdorojimui arba atkūrimui. Trečiųjų asmenų turinys ir teisės čia yra pažymėtas kaip toks. Neleistinai dauginti arba perduoti kitiems asmenims atskirą turinį arba visus puslapius yra draudžiama ir už tai baudžiama. Leidžiama daryti tik kopijas ir atsisiųsti asmeninėms, privačioms ir nekomercinėms reikmėms.

Rodyti šį interneto puslapį svetimuose rėmeliuose leidžiama tik gavus raštišką sutikimą.

 

Atsakomybė

„European Pallet Association e.V.“ neatsako už naudotojo žalą, kurios jis patyrė naudodamasis arba nesinaudodamas siūloma informacija arba atverdamas ar atsisiųsdamas duomenis arba dėl kompiuterio virusų ar įdiegdamas programinę įrangą arba ja besinaudodamas, su sąlyga, kad žalos nebuvo patirta dėl  „European Pallet Association e.V.“ tyčios ar didelio aplaidumo.

  

© Autorių teisės. 2018 m., „European Pallet Association e.V.“, Diuseldorfas, Vokietija

Visos teisės saugomos. Tekstui, nuotraukoms, grafiniams vaizdams, garso įrašams, animacijoms ir vaizdo įrašams bei jų išdėstymui standartus atitinkančiame interneto puslapyje galioja Autorių teisės ir kitų apsaugos įstatymų apsauga. Šio interneto puslapio turinį draudžiama kopijuoti, platinti, keisti arba daryti pasiekiamą tretiesiems asmenims komerciniais tikslais. Kai kuriuose puslapiuose yra paveikslėlių, autorių teises į kuriuos turi tretieji asmenys.

 

PARTNERIAI

International Plant Protection Convention <https://www.ippc.int/>FEFPEB <www.fefpeb.eu>Zoll <www.zoll.de>Pallet Enterprise <www.palletenterprise.com>HPE e.V. <www.hpe.de>

 

Bendroji atsakomybė

Dėl mūsų atsakomybės už tarptautinių rinkų sujungimą jau daugelį metų atsiveria daugybė karjeros galimybių. Mes ieškome darbuotojų, kurie kelia sau iššūkius ir su didele aistra nori įsilieti į mūsų kolektyvą.

Čia rasite mūsų naujausius darbo vietų ir profesinio mokymo pasiūlymus.